دانلود کتاب آرایه های ادبی نشر الگو

ویژگی های کتاب: قابل استفاده برای دانش آموزان دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی (چهارم) و داوطلبان کنکور همه ی رشته ها - این کتاب کامل ترین و دقیق ترین کتاب در زمینه ی آرایه ی ادبی برای کنکور است. شامل بیش از ۱۲۰۰تست تألیفی و کنکور و... با پاسخ تشریح|50319756|kr77435
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود کتاب آرایه های ادبی نشر الگورا مشاهده می نمایید .

ویژگی های کتاب: قابل استفاده برای دانش آموزان دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی (چهارم) و داوطلبان کنکور همه ی رشته ها - این کتاب کامل ترین و دقیق ترین کتاب در زمینه ی آرایه ی ادبی برای کنکور است. شامل بیش از ۱۲۰۰تست تألیفی و کنکور و... با پاسخ تشریحی بررسی آرایه های تمام ابیات کتاب های درس سال دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی (چهارم) ۱۰ آزمون جامع و استاندارد با پاسخ تشریحی که برای تثبیت آموخته ها بسیار مؤثر است. دارای تست های...